top of page

THE CHECKLIST

Hoe bouw ik een houten terras?

Aanbevelingen

Aanbevelingen

Een kwaliteitsvol houten terras

Hout, een edel en levend materiaal, wordt vaak blootgesteld aan intense spanningen wanneer het wordt gebruikt voor de aanleg van een terras : veranderlijke weersomstandigheden, verschillen in vochtigheid en temperatuur, vochtigheid van onderaf, UV straling, agressieve me-
chanische factoren,...

Het installeren van een kwaliteitsvol terras, dat stabiel en duurzaam is gedurende een periode van tenminste 20 jaar, vereist grote nauwkeurigheid bij het ontwerp en de materiaalkeuze. Kwaliteit is een belangrijk punt om klanten tevreden te stellen, maar ook om het terras de ‘look and feel’ te geven dat een houten terras verdient.

Bij het plaatsen van een houten terras zijn zowel de materiaalkeuze als de uitvoeringsmethode van invloed op twee aspecten :

Duurzaamheid : Een houten terras is onderhevig aan een aantal biologische factoren (zoals insecten en vochtigheid), afhankelijk van de kwaliteit van de gekozen materialen, de ventilatie en de naleving van de correcte installatiewijze. 

 

Stabiliteit : Hout wordt blootgesteld aan het weer, het zwelt en krimpt aanzienlijk, wat kan leiden tot het vervormen, zoals kromtrekken en opkrullen, etc. , van het terras. 

Houtkeuze

De keuze van het hout

Keuze van de planken

Respecteer de breedte van uw terrasplanken

De breedte van de terrasplanken moet overeenkomen met een maximum van 7 maal de dikte van de terrasplanken. Bijvoorbeeld : 21 * 7 = 147 mm maximale breedte. Wanneer deze regel niet wordt toegepast verhoogt men het risico op vervorming van de terrasplanken.

Kies zorgvuldig uw planken

Besteed de nodige aandacht aan het unieke karakter van iedere terrasplank. Zorg ervoor dat ze niet geschonden zijn, kromtrekken, opkrullen of geen oneffenheden bevatten in de nervenstructuur.

Controleer de vochtigheidsgraad

Sommige houtsoorten bevatten meer nerven dan andere, bv. : Cumaru, Bankirai, Massaranduba, etc. Het is dan ook noodzakelijk dat deze houtsoorten KD gedroogd (Kiln Dried) worden. De gemiddelde vochtigheidsgraad van terrasplanken ligt rond de 16 %. Neem contact op met uw houtleverancier en laat deze informatie vermelden op uw factuur (In geval van twijfel bent u steeds beschermt). Om de vochtigheidsgraad te meten kan u gebruik maken van een vochtigheidsmeter.

Keuze van de houtstructuur

Gebruiksklasse van het hout


De gebruiksklasse van de dragende structuur moet minstens gelijk zijn of hoger liggen dan die van de terrasplanken. Het is immers eenvoudiger om één terrasplank te vervangen in de plaats van de hele dragende structuur.


Ventilatie


Plaats de dragende houtstructuur nooit in direct contact met de grond, zo voorkomt u het vroegtijdig rotten van het hout. Gebruik altijd wiggen of uitvulplaatjes om de balken te isoleren. Het is belangrijk om de ruimte tussen de dragende houtstructuur en de terrasplanken te bewaren. Deze thermische brug kan gemaakt worden met Hapax D-Pro of de onzichtbare Hapax Fixing Pro.


Onderlinge afstand


Het is beter om de afstand tussen de steunbalken te verminderen. Op deze manier vermindert u ook het risico om vervorming van de terrasplanken op te lopen. 


Steunbalken


De minimum hoogte en breedte van de steunbalken bedraagt ongeveer 40 x 60 mm.

Ontwerp

Het ontwerp

Algemene regels

Plaats het hout nooit in direct contact met de ondergrond


De ruimte tussen de houtconstructie, de terrasplanken en de grond zorgt voor verluchting. Deze verluchting zorgt er op haar beurt voor dat de stabiliteit en de levensduur van het terras wordt verlengt. Er wordt ongeveer 4 à 6 mm genomen bij een terras dat een hoogte heeft van 10 cm. 


Zorg voor afvoer van het regenwater


Voorzie een afloop van ongeveer 0,5 tot 1 cm per meter.


Gebruik een dubbele draagbalkstructuur 


De dubbele structuur bestaat uit 2 houten draagbalken die dwars over elkaar geplaatst worden, bij voorkeur door overlapping. Dit verzekert de stabiliteit en duurzaamheid van de structuur.


Verdubbel de draagbalken aan de uiteinden van het terras 


Verdubbel de draagbalken, dit zorgt voor een betere ondersteuning van de terrasplanken. Door het verdubbelen is er minder snel kans op waterschade.

Terras op waterdichting

Maak gebruik van wiggen of uitvulplaatjes


Doorboor nooit het waterdichte dakmembraan, op deze manier voorkom je dat het regenwater binnendringt. Maak gebruik van wiggen of uitvulplaatjes om de steunbalken op het waterdichte dakmembraan te isoleren en de hellingshoek van het terras te bepalen zodat het regenwater kan worden afgevoerd.

Terras op een harde ondergrond

Maak gebruik van wiggen of uitvulplaatjes


Bij het installeren van een terras is het noodzakelijk om gebruik te maken van wiggen of uitvulplaatjes, zodat de steunbalken van de grond geisoleerd zijn. Wiggen en uitvulplaatjes worden gebruikt om de hellingshoek van het terras te bepalen.


Bevestigen van de constructie 


In de meerderheid van de gevallen boort men gaten in de vloer en gebruikt men betonschroeven of slagpluggen om de constructie vast te maken.

Terras op een natuurlijke ondergrond

Gebruik geotextiel


Start met het plaatsen van een geotextiel doek. Dit voorkomt de teruggroei van planten onder het terrasoppervlak.


Bevestig een ‘muurlijst’


Wanneer het terras aan het huis moet worden gehecht, kunt u een ‘muurlijst’ bevestigen. Deze zal fungeren als voornaamste referentiepunt voor het gehele terras en zal uiteindelijk dienen als één van de primaire steunbalken van de structuur.


Milieuvriendelijke constructie


Gebruik een schroeffundament dat in de grond schroeft in plaats van een betonnen fundament. De houten draagbalken worden rechtstreeks op het schroeffundament vastgemaakt. De grond blijft intact en de levensduur van het schroefbare fundament is nagenoeg gelijk aan dat van beton.

Installatie

De installatie

Algemene regels

Afstand tussen de terrasplanken


De tussenruimte tussen de terrasplanken hangt af van de vochtigheidsgraad van de terrasplanken en de hoogte van het terras. Hoe hoger het terras, hoe minder tussenruimte er gebruikt hoeft te worden. De gemiddelde afstand tussen de terrasplanken varieert van 4 tot 6 mm voor een terrashoogte van 10 cm. 


Uitlijning


Het is van belang om de uitlijning van de eerste terrasplanken nauwkeurig te bepalen. Controleer de uitlijning om de 7 terrasplanken.


Maak gebruik van een thermische onderbreker


Het is belangrijk om ruimte te voorzien tussen de terrasplanken en de steunbalken. Zo  zorgt u voor voldoende luchtcirculatie, waardoor het achtergebleven regenwater kan opdrogen. Maak hiervoor gebruik van Hapax D-Pro, Hapax Fixing, ...

Bevestigen met behulp van schroeven

Keuze van de schroef


Bij voorkeur gebruikt u schroeven die ontworpen zijn voor het plaatsen van een terras. Deze terrasschroeven bieden de beste prestaties voor het gebruik met uw terrasplanken. Daarnaast is het belangrijk om de correcte schroeflengte te kiezen. U kiest het best een terrasschroef die een lengte heeft van 2 maal de dikte van uw terrasplanken. Het spreekt voor zich dat het beter is om een langere schroef te kiezen dan een schroef die te kort is. 


Algemene schroefregel


Aan het begin of het einde van uw terrasplanken plaatst u de schroeven minstens op 2,5 cm van de rand.


Afwerking


Voor een perfecte afwerking raden wij aan om uw terrasplanken op maat te zagen en voor te boren. Het voorboren van uw terrasplanken is noodzakelijk voor hardhout ≥ 850kg/m3. Tijdens het plaatsen besteedt u de nodige aandacht aan het uitlijnen van de terrasschroeven, hiervoor kan u gebruik maken van de Hapax G-Deck tool.

Afwerking

De afwerking

Algemene regels

Afstand tussen de terrasplanken


De terrasplanken moeten perfect egaal zijn, identiek zijn en op regelmatige afstand van elkaar liggen.


Het gebruik van afwerkingsplanken


De afwerkingsplanken aan de zijkant van het terras moeten de onderliggende constructie verbergen. Men moet hiervoor voldoende ruimte laten voor verluchting om te voorkomen dat er vocht ophoping ontstaat. De afwerkingsplanken rond  het terras geven het een professioneel uitzicht.


Het opschuren


Het finale opschuren van het houten terras met schuurpapier moet eventuele gebreken aan het oppervlak wegwerken zoals bv. sporen van olie, splinters die zijn ontstaan tijdens het zagen van de planken of het boren van gaten, etc. 

Onderhoud

Verwijder mos en vuil


Een keer per jaar, tijdens het voorjaar, onderwerpt u uw houten terras aan een onderhoudsbeurt. Gebruik hiervoor een borstel en veeg het mos en achtergebleven vuil weg. Nadien gebruik je een hogedrukreiniger op haar laagste stand om de resterende vlekken en vuil te verwijderen. 


Behoud het natuurlijke uitzicht van uw terras


Hout dat zonder bescherming blootgesteld wordt aan zonlicht en aan de weersomstandigheden, zal aan de oppervlakte vervagen. Het hout krijgt dan een grijsachtig uitzicht (te wijten aan UV-straling). Dit probleem kan opgelost worden door het terras schoon te maken met zeep en water of een gecommercialiseerde poeder of schoonmaakproduct. Nadien kan u nog een coating aanbrengen die ‘UV block’ en kleurpigment bevat zodat het terras haar natuurlijke uitzicht langer bewaart.

© 2020 - pgb-Europe | Privacy Policy | Algemene Voorwaarden

bottom of page